Svolání Valné hromady OFS

VV OFS Praha-západ rozhodl o svolání řádné Valné hromady OFS.

Rozhodnutí o svolání VH OFS – SvolaniVH

Seznam klubů oprávněných k vyslání delegáta na VH OFS – Seznam_klubu

Navržený program jednání VH OFS – Program

Formulář k návrhu kandidáta na funkci předsedy OFS – Navrh1

Formulář k návrhu kandidáta na funkci člena Výkonného výboru OFS – Navrh2

Formulář k návrhu kandidáta na funkci člena Revizní komise OFS – Navrh3

Přerušení soutěží

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020, kterým změnila své usnesení ze dne 30.9.2020 fakticky ještě před tím, než začalo reálně platit, a na základě s tím souvisejícího rozhodnutí VV FAČR o přerušení soutěží, jsme nuceni oznámit, že veškerá soutěžní utkání počínaje dnem 12.10.2020 se odkládají. O dalším pokračování soutěží bude rozhodnuto až bude opět povoleno v soutěžních utkáních pokračovat.

OFS Praha-západ v tuto chvíli nemá žádné bližší informace.

Rozhodnuti přerušení soutezniho rocniku

Rozhodnutí VV – Nová pravidla pro pořádání utkání

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 958 ze dne 30.9.2020 VV OFS Praha-západ rozhodl s platností od 5.10.2020 do odvolání takto:

V rámci soutěží řízených OFS Praha-západ:

 1. Soutěžní utkání ve všech věkových kategoriích probíhají nadále dle Rozpisu mistrovských soutěží a termínové listiny.
 2. Na všech utkáních je zakázána přítomnost diváků.
 3. Na organizaci utkání se smí podílet maximálně 130 osob včetně příslušníků družstev a rozhodčích.
 4. Při organizaci utkání se důrazně doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření.

Tímto rozhodnutím se s platností od 5.10.2020 ruší rozhodnutí VV OFS Praha-západ č. VV-1/20-21 ze dne 24.9.2020.

V Praze dne 2.10.2020

Robert Ploch v.r.                                                                                                                                            předseda OFS Praha-západ

 

 

Rozhodnutí VV – Pravidla pro pořádání utkání

V návaznosti na rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) VV OFS Praha-západ rozhodl do odvolání takto:

V rámci soutěží řízených OFS Praha-západ:
1. Utkání se smí zúčastnit max. 50 diváků.
2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení.
3. Organizátor utkání je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky min. 2m.
4. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
5. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
6. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření.

V Praze dne 24.9.2020

Robert Ploch v.r.
předseda OFS Praha-západ

Aktuální informace pro kluby

Obecné informace

 • Termín pro potvrzení e-mailových adres všech hráčů a funkcionářů v IS FAČR byl prodloužen do 31.12.2020.
 • Termín pro nutné úpravy některých stadionů byl prodloužen do 30.6.2021. Týká se klubů: Černošice, Drahelčice, Jesenice, Klínec, Krňany, Kytín, Měchenice, Průhonice, Roztoky, Rudná, Statenice, Středokluky, Vonoklasy, Všenory.
 • VV FAČR rozhodl o plošném prominutí zbytku trestů zákazu závodní činnosti hráčů. Všichni hráči, kterým byl DK OFS Praha-západ uložen trest zákazu závodní činnosti, který ještě nebyl celý vykonán, mají dnem 5.5.2020 uvolněnou činnost.
 • Veškeré informace OFS Praha-západ jsou uveřejňovány na oficiálních stránkách OFS ofspz.cz, nikoliv na stránkách FAČR.
 • Kluby mohou pořádat přípravná a přátelská utkání za dodržení podmínek stanovených vládou ČR. I nadále však platí oznamovací povinnost STK OFS dle čl. 25 RS.

 

Informace k soutěžím

 • Termín pro podání přihlášek do soutěží OFS Praha-západ pro soutěžní ročník 2020/2021 byl prodloužen do 15.6.2020. Formulář přihlášky je umístěn na oficiálních stránkách OFS v sekci Dokumenty – Soubory ke stažení. V případě přihlášení sdruženého družstva mládeže je třeba spolu s přihláškou zaslat i smlouvu o sdruženém startu, potvrzenou oběma kluby. Přihlášky se zasílají mailem na adresu ofspz@fotbal.cz. V přihláškách neuvádějte požadovaná čísla, ale konkrétní požadavky na los. Vzhledem k návaznosti na termínové listiny vyšších soutěží je možné jiné pořadí kol než uvádějí Bergerovy tabulky.
 • Zahájení soutěží dospělých SR 2020/2021 se předpokládá 22.8.2020. Tento termín je však závislý na včasném rozlosování vyšších soutěží.
 • Soutěže se budou hrát ve stejném složení jako v SR 2019/2020. V případě potřeby dodatečného doplnění jednotlivých soutěží budou kluby, kterých se to týká, informovány.
 • VV OFS rozhodl o zrušení základního startovného pro SR 2020/2021. Startovné (formou připsání na sběrný účet klubu v IS) budou hradit pouze kluby, které nesplňují stanovený počet družstev mládeže.
 • Losovací aktiv klubů nebude organizován. Rozlosování soutěží na základě došlých přihlášek bude vyvěšeno na stránkách OFS a klubům zasláno mailem s určením termínu, v němž se k němu kluby mohou vyjádřit. Poté bude rozlosování uvedeno v IS FAČR.
 • Kluby, které mají zájem se svými družstvy účastnit soutěží v jiných OFS, mají povinnost požádat OFS Praha-západ o souhlas se startem družstev v soutěžích jiného OFS.

Ukončení soutěžního ročníku 2019/2020

Okresní fotbalový svaz Praha-západ oznamuje, že na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 7.4.2020 se ke dni 8.4.2020 předčasně ukončují všechny soutěže soutěžního ročníku 2019/2020 řízené OFS Praha-západ.

Družstva mezi jednotlivými soutěžemi nepostupují ani nesestupují a nový SR 2020/2021 bude rozlosován ve stejném složení jako aktuální SR. Pro případ doplnění uvolněných míst v soutěžích se použijí tabulky SR 2019/2020 v době jeho ukončení.

VV OFS Praha-západ rozhodl o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do soutěží řízených OFS Praha-západ pro SR 2020/2021 a to do 15.6.2020. Formulář přihlášky bude umístěn na webových stránkách OFS. Termín rozlosování SR 2020/2021 bude stanoven na základě rozlosování vyšších soutěží.

OFS zároveň upozorňuje kluby na aktuální změny v Soutěžním a Přestupním řádu schválené VV FAČR dne 7.4.2020, viz. přílohy.

Rozhodnuti ukonceni soutezniho rocniku

Novela SŘ + PřestŘ – předčasné ukončení SR s omezenými postupy a sestupy

Přerušení soutěží

Na základě nařízení vlády ČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 12.3.2020 dochází k přerušení všech fotbalových soutěží v ČR.

Všechna utkání soutěží řízených OFS Praha-západ jsou až do odvolání odložena. O dalším postupu budou kluby informovány na základě vývoje situace a komunikace s orgány FAČR.

Rozhodnutí Výkonného výboru OFS

VV na svém mimořádném zasedání na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a po seznámení se s rozhodnutím VV FAČR ze dne 10.3.2020 rozhodl takto:

 • finálový turnaj mladších přípravek v Hostivici dne 14.3.2020 se ruší
 • jarní část soutěží OFS bude zatím probíhat podle termínové listiny
 • organizátor utkání má povinnost zajistit přítomnost max. 100 osob na utkání v souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu
 • o případných dalších opatřeních budou kluby informovány prostřednictvím webových stránek OFS
 • zasedání odborných komisí OFS budou probíhat v obvyklých termínech

 

Komuniké z VV – 2020

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 17.12.2020 – VV201217

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 3.12.2020 – VV201203

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 24.9.2020 – VV200924

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 27.8.2020 – VV200827

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 30.7.2020 – VV200730

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 28.5.2020 – VV200528

Komuniké z mimořádného jednání Výkonného výboru ze dne 10.3.2020 – VV200310

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 28.2.2020 – VV200228

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 30.1.2020 – VV200130

Komuniké z VV – 2019

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 13.12.2019 – VV191213

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 7.11.2019 – VV191107

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 10.10.2019 – VV191010

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 12.9.2019 – VV190912

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 16.8.2019 – VV190816

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 16.7.2019 – VV190716

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 20.6.2019 – VV190620

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 23.5.2019 – VV190523

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 25.4.2019 – VV190425

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 28.3.2019 – VV190328

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 1.3.2019 – VV190301

Komuniké z jednání Výkonného výboru ze dne 31.1.2019 – VV190131

Vítá Vás Okresní fotbalový svaz Praha-západ

Okresní fotbalový svaz Praha-západ připravuje nové webové stránky. Na jejich vývoji se v tuto chvíli pracuje. Je možné, že všechny odkazy ještě nebudou funkční. Děkujeme za trpělivost a věříme, že tyto stránky přispějí k lepší komunikaci mezi OFS a kluby a zlepší informovanost o fotbalovém dění na území okresu Praha-západ.