Svolání Valné hromady OFS

VV OFS Praha-západ rozhodl o svolání řádné Valné hromady OFS.

Rozhodnutí o svolání VH OFS – SvolaniVH

Seznam klubů oprávněných k vyslání delegáta na VH OFS – Seznam_klubu

Navržený program jednání VH OFS – Program

Formulář k návrhu kandidáta na funkci předsedy OFS – Navrh1

Formulář k návrhu kandidáta na funkci člena Výkonného výboru OFS – Navrh2

Formulář k návrhu kandidáta na funkci člena Revizní komise OFS – Navrh3

Smutná zpráva

OFS Praha-západ s lítostí oznamuje, že dne 10.12.2020 zemřel ve věku nedožitých 81 let dlouholetý sekretář a člen Komise rozhodčích OFS pan Otakar Cyprián. Čest jeho památce!

Přerušení soutěží

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020, kterým změnila své usnesení ze dne 30.9.2020 fakticky ještě před tím, než začalo reálně platit, a na základě s tím souvisejícího rozhodnutí VV FAČR o přerušení soutěží, jsme nuceni oznámit, že veškerá soutěžní utkání počínaje dnem 12.10.2020 se odkládají. O dalším pokračování soutěží bude rozhodnuto až bude opět povoleno v soutěžních utkáních pokračovat.

OFS Praha-západ v tuto chvíli nemá žádné bližší informace.

Rozhodnuti přerušení soutezniho rocniku

Rozhodnutí VV – Nová pravidla pro pořádání utkání

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 958 ze dne 30.9.2020 VV OFS Praha-západ rozhodl s platností od 5.10.2020 do odvolání takto:

V rámci soutěží řízených OFS Praha-západ:

 1. Soutěžní utkání ve všech věkových kategoriích probíhají nadále dle Rozpisu mistrovských soutěží a termínové listiny.
 2. Na všech utkáních je zakázána přítomnost diváků.
 3. Na organizaci utkání se smí podílet maximálně 130 osob včetně příslušníků družstev a rozhodčích.
 4. Při organizaci utkání se důrazně doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření.

Tímto rozhodnutím se s platností od 5.10.2020 ruší rozhodnutí VV OFS Praha-západ č. VV-1/20-21 ze dne 24.9.2020.

V Praze dne 2.10.2020

Robert Ploch v.r.                                                                                                                                            předseda OFS Praha-západ

 

 

Odložená utkání

Seznam odložených utkání z důvodu nezpůsobilé hrací plochy:

Č. utkání
Domácí
Hosté
Původní termín
Náhradní termín
Hřiště
A1A0604
Psáry
Dobrovíz
SO 26.09.  16:30
PO 28.09.  16:30
Psáry
A1A0606
Zlatníky
Krňany
SO 26.09.  16:30
PO 28.09.  16:30
Zlatníky
A1A0608
Libeř
Štěchovice
SO 26.09.  16:30
ST 28.10.  14:30
Libeř
A2A0602
Kamenný Přívoz
Vrané
SO 26.09.  16:30
nestanoven
A2A0607
Vestec B
Pikovice
NE 27.09.  16:30
NE 27.09.  13:30
UMT Šeberov
A2B0605
Červený Újezd
Horoměřice
SO 26.09.  16:30
nestanoven
A3B0401
Červený Újezd B
Statenice
NE 27.09.  16:30
PO 28.09.  16:30
Č. Újezd
A3B0405
Mníšek B
Dobříč B
SO 26.09.  16:30
nestanoven
E1A0402
Hradištko
Všenory/Jíloviště
SO 26.09.  10:00
PO 28.09.  13:00
Hradištko
E1A0404
Psáry B
Týnec n.S.
NE 27.09.  09:30
PO 28.09.  09:30
Psáry
E1B0401
Červený Újezd
Dukla Praha
NE 27.09.  10:15
PO 28.09.  10:15
Č. Újezd
F1A0401
Hradištko
Průhonice
NE 27.09.  10:00
nestanoven
F1A0403
Psáry B
Dolní Břežany A
NE 27.09.  11:45
PO 28.09.  11:45
Psáry
F1C0401
Tuchoměřice
Velké Přílepy
SO 26.09.  10:00
PO 28.09.  16:00
Tuchoměřice
G1A0403
Vestec A
Psáry
SO 26.09.  14:00
ČT 01.10. 17:00
Vestec
G1C0401
Všenory/Jíloviště
Kazín
SO 26.09.  10:00
nestanoven
G1C0402
Čisovice
Řevnice
SO 26.09.  14:00
nestanoven
G1D0403
Jeneč
Roztoky
SO 26.09.  13:00
PO 28.09.  15:00
Jeneč
G1D0405
Velké Přílepy
Rudná
SO 26.09.  10:00
nestanoven
H1A04
turnaj
K. Přívoz
SO 26.09.  10:00
nestanoven
H1B04
turnaj
Psáry
SO 26.09.  10:00
ČT 01.10. 17:00
Psáry
H1D04
turnaj
Vrané
SO 26.09.  10:00
SO 03.10. 10:00
Vrané
H1G04
turnaj
Úhonice
SO 26.09.  10:00
nestanoven
H1I04
turnaj
Holubice
SO 26.09.  10:00
PO 28.09.  14:00
Holubice

Rozhodnutí VV – Pravidla pro pořádání utkání

V návaznosti na rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) VV OFS Praha-západ rozhodl do odvolání takto:

V rámci soutěží řízených OFS Praha-západ:
1. Utkání se smí zúčastnit max. 50 diváků.
2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení.
3. Organizátor utkání je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky min. 2m.
4. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
5. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
6. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření.

V Praze dne 24.9.2020

Robert Ploch v.r.
předseda OFS Praha-západ

Rozlosování soutěží

STK OFS Praha-západ zveřejňuje návrh rozlosování soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021. Případné připomínky mohou kluby podávat do středy 29.7.2020. Ve čtvrtek 30.7.2020 proběhne elektronickou formou losovací aktiv (dle SŘ) a rozlosování bude konečné.

Los mistrovských soutěží  – Los

Los poháru OFS – Pohar

Termínová listina – Podzim20

Rozdělení družstev do skupin

Na základě došlých přihlášek do soutěží provedla STK OFS Praha-západ předběžné rozdělení družstev do skupin v jednotlivých věkových kategoriích pro soutěžní ročník 2020/2021. Zároveň je k dispozici návrh termínové listiny pro podzimní část soutěží. Oba dokumenty se ještě můžou měnit na základě případných dodatečných odhlášení družstev ze soutěže.

Návrh rozlosování, vč. přidělených čísel, bude zveřejněn na těchto stránkách 27.7.2020. Ke stejnému datu je možné případné odhlášení družstva ze soutěže. Po zveřejnění rozlosování mohou kluby zasílat své připomínky. Losovací aktiv proběhne elektronicky, a to zveřejněním konečného rozlosování všech soutěží dne 30.7.2020.

Předběžné rozdělení družstev do skupin – Skupiny 20-21

Návrh termínové listiny – podzim 2020 – Podzim20

Aktuální informace pro kluby

Obecné informace

 • Termín pro potvrzení e-mailových adres všech hráčů a funkcionářů v IS FAČR byl prodloužen do 31.12.2020.
 • Termín pro nutné úpravy některých stadionů byl prodloužen do 30.6.2021. Týká se klubů: Černošice, Drahelčice, Jesenice, Klínec, Krňany, Kytín, Měchenice, Průhonice, Roztoky, Rudná, Statenice, Středokluky, Vonoklasy, Všenory.
 • VV FAČR rozhodl o plošném prominutí zbytku trestů zákazu závodní činnosti hráčů. Všichni hráči, kterým byl DK OFS Praha-západ uložen trest zákazu závodní činnosti, který ještě nebyl celý vykonán, mají dnem 5.5.2020 uvolněnou činnost.
 • Veškeré informace OFS Praha-západ jsou uveřejňovány na oficiálních stránkách OFS ofspz.cz, nikoliv na stránkách FAČR.
 • Kluby mohou pořádat přípravná a přátelská utkání za dodržení podmínek stanovených vládou ČR. I nadále však platí oznamovací povinnost STK OFS dle čl. 25 RS.

 

Informace k soutěžím

 • Termín pro podání přihlášek do soutěží OFS Praha-západ pro soutěžní ročník 2020/2021 byl prodloužen do 15.6.2020. Formulář přihlášky je umístěn na oficiálních stránkách OFS v sekci Dokumenty – Soubory ke stažení. V případě přihlášení sdruženého družstva mládeže je třeba spolu s přihláškou zaslat i smlouvu o sdruženém startu, potvrzenou oběma kluby. Přihlášky se zasílají mailem na adresu ofspz@fotbal.cz. V přihláškách neuvádějte požadovaná čísla, ale konkrétní požadavky na los. Vzhledem k návaznosti na termínové listiny vyšších soutěží je možné jiné pořadí kol než uvádějí Bergerovy tabulky.
 • Zahájení soutěží dospělých SR 2020/2021 se předpokládá 22.8.2020. Tento termín je však závislý na včasném rozlosování vyšších soutěží.
 • Soutěže se budou hrát ve stejném složení jako v SR 2019/2020. V případě potřeby dodatečného doplnění jednotlivých soutěží budou kluby, kterých se to týká, informovány.
 • VV OFS rozhodl o zrušení základního startovného pro SR 2020/2021. Startovné (formou připsání na sběrný účet klubu v IS) budou hradit pouze kluby, které nesplňují stanovený počet družstev mládeže.
 • Losovací aktiv klubů nebude organizován. Rozlosování soutěží na základě došlých přihlášek bude vyvěšeno na stránkách OFS a klubům zasláno mailem s určením termínu, v němž se k němu kluby mohou vyjádřit. Poté bude rozlosování uvedeno v IS FAČR.
 • Kluby, které mají zájem se svými družstvy účastnit soutěží v jiných OFS, mají povinnost požádat OFS Praha-západ o souhlas se startem družstev v soutěžích jiného OFS.

Ukončení soutěžního ročníku 2019/2020

Okresní fotbalový svaz Praha-západ oznamuje, že na základě rozhodnutí VV FAČR ze dne 7.4.2020 se ke dni 8.4.2020 předčasně ukončují všechny soutěže soutěžního ročníku 2019/2020 řízené OFS Praha-západ.

Družstva mezi jednotlivými soutěžemi nepostupují ani nesestupují a nový SR 2020/2021 bude rozlosován ve stejném složení jako aktuální SR. Pro případ doplnění uvolněných míst v soutěžích se použijí tabulky SR 2019/2020 v době jeho ukončení.

VV OFS Praha-západ rozhodl o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do soutěží řízených OFS Praha-západ pro SR 2020/2021 a to do 15.6.2020. Formulář přihlášky bude umístěn na webových stránkách OFS. Termín rozlosování SR 2020/2021 bude stanoven na základě rozlosování vyšších soutěží.

OFS zároveň upozorňuje kluby na aktuální změny v Soutěžním a Přestupním řádu schválené VV FAČR dne 7.4.2020, viz. přílohy.

Rozhodnuti ukonceni soutezniho rocniku

Novela SŘ + PřestŘ – předčasné ukončení SR s omezenými postupy a sestupy

Projekt FOTBAL NA JEDNÉ LODI

Téměř čtvrt milionu fotbalistů je bez míče, tedy kromě těch, kteří zkouší kousky s toaletním papírem jako největší světové hvězdy na sociálních sítích. V době bez fotbalu – proto mnohé je to doba temna – přichází se zajímavým nápadem Středočeský krajský fotbalový svaz, který na popud okresních svazů z Rakovníka, Kladna, Berouna, Boleslavi a dalších rozjel projekt Fotbal na jedné lodi.

O co v projektu jde? Napovědět, jak by mladí i starší hráči z výkonnostního fotbalu mohli smysluplně vyplnit uvolněný časový prostor a průběžně se připravovat na odložené pokračování fotbalové sezony. Protože je stále ve hře možnost, že se v květnu soutěže rozjedou a přece jen dohrají.

Svaz nastínil i svou zásadní vizi spojenou s tímto projektem: oslovit renomované trenéry, aby vytvořili individuální tréninkový plán, který je možné využít v prostředí domova a je splnitelný pro fotbalisty na výkonnostní úrovni.

Příslib daly skutečné osobnosti českého fotbalu. Na facebooku vše odstartoval šéf nejlepšího českého klubu Slavie Praha, Jan Nezmar, první video sem připravili kouč dalšího elitního mužstva, Viktorie Plzeň – Adrián Guľa a s ním i jeho svěřenec Radim Řezník. Další připravuje nejlepší český trenér současnosti Jindřich Trpišovský a ze Slavie přijde i další příspěvek: brankářský trénink od Ondřeje Koláře.

Jako první se zapojil také Pavel Zavadil, veterán ligové Opavy a pořád vynikající borec. Dále pak budějovický Martin Vozábal a další budou následovat.

Vše se zájemci dozví v nejbližších dnech na webových stránkách www.fotbalnajednelodi.cz. Projekt a jeho novinky však můžete sledovat také na Facebooku (https://www.facebook.com/fotbalnajednelodi), Instagramu (https://www.instagram.com/fotbalnajednelodi/) a You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCkhW4JiXfaKwH2QIcA88lkQ/).
Co trenéři a hráči už od nynějška nabízejí? Mají volnou ruku, každopádně každý to, s čím má dobré zkušenosti. Jan Nezmar nebo Adrián Guľa už cviky nabídli, teď je budou následovat další persony. Je na nich, zda se zaměří na techniku, fyzičku nebo třeba práci s míčem.

Středočeský svaz počítá, že nápad bude přínosný pro celý český fotbal a osloví hráče po celé zemi.

A mohl by pomoci také při náboru nových arbitrů, jichž je zejména na okresech často velký nedostatek. Na zmíněných stránkách budou k dispozici online kurzy pro rozhodčí a zkušení arbitři budou každý den rozebírat vždy jedno pravidlo. Na závěr budou mít zájemci možnost pomocí online testu získat základní licenci rozhodčího a bude pouze na nich, zda si to budou chtít vyzkoušet i v praxi.

Na svazu jsou přesvědčeni, že fotbalisté v těžkých chvílích celé země ukáží, že na jedné lodi umí spolupracovat a třeba se u toho i pobavit.

Přerušení soutěží

Na základě nařízení vlády ČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 12.3.2020 dochází k přerušení všech fotbalových soutěží v ČR.

Všechna utkání soutěží řízených OFS Praha-západ jsou až do odvolání odložena. O dalším postupu budou kluby informovány na základě vývoje situace a komunikace s orgány FAČR.

Rozhodnutí Výkonného výboru OFS

VV na svém mimořádném zasedání na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a po seznámení se s rozhodnutím VV FAČR ze dne 10.3.2020 rozhodl takto:

 • finálový turnaj mladších přípravek v Hostivici dne 14.3.2020 se ruší
 • jarní část soutěží OFS bude zatím probíhat podle termínové listiny
 • organizátor utkání má povinnost zajistit přítomnost max. 100 osob na utkání v souladu s rozhodnutím Bezpečnostní rady státu
 • o případných dalších opatřeních budou kluby informovány prostřednictvím webových stránek OFS
 • zasedání odborných komisí OFS budou probíhat v obvyklých termínech

 

Aktiv klubů

Pravidelný Aktiv klubů před začátkem jarní části soutěží se uskuteční v úterý 10.3.2020 od 17:00 hod. v Aule ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6-Strahov.

Účast na aktivu je povinná pro zástupce všech klubů, hrajících v soutěžním ročníku 2019/2020 svými družstvy soutěže OFS Praha-západ.

Smutná zpráva

OFS Praha-západ s lítostí oznamuje, že dne 10.1.2020 zemřel ve věku 71 let dlouholetý člen a předseda Komise rozhodčích OFS pan Zdeněk Jahelka.

Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se koná dne 16.1.2020 v 11:15 hod. v obřadní síni krematoria Motol.

Sekretariát OFS přestěhován

Z důvodu rekonstrukce sportovního areálu na Strahově došlo k přestěhování sekretariátu OFS Praha-západ. Od 1.12.2019 se sekretariát OFS nachází ve spodní části ulice Diskařská, nad vrátnicí stadionu Evžena Rošického (cca 100m od předchozího sídla).

 

Rozpis turnajů přípravek – víceúčelová hala Hostivice 2020

Starší přípravky:

11.1. – Zlatníky, Dobřichovice, Povltavská FA, Zvole, Rudná, Černošice

25.1. – Červený Újezd, Holubice, Psáry, Tuchoměřice, Jeneč, Třebotov/Choteč

Mladší přípravky:

8.2. – Zlatníky, Červený Újezd, Zvole, Jeneč, Všenory, *

15.2. – Dobříš, Holubice, Rudná, Černošice, Povltavská FA B, *

22.2. – Dobřichovice, Tuchoměřice, Třebotov/Choteč, Povltavská FA, Štěchovice, *

Minipřípravky:

26.1. – Povltavská FA, Jinočany, Černošice, Slavia Praha, *

23.2. – Červený Újezd, Dobřichovice, Holubice, Zvole, Jeneč, Rudná

* – je možné se ještě dodatečně přihlásit