Rozhodnutí VV – Pravidla pro pořádání utkání

V návaznosti na rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) VV OFS Praha-západ rozhodl do odvolání takto:

V rámci soutěží řízených OFS Praha-západ:
1. Utkání se smí zúčastnit max. 50 diváků.
2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení.
3. Organizátor utkání je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky min. 2m.
4. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
5. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
6. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření.

V Praze dne 24.9.2020

Robert Ploch v.r.
předseda OFS Praha-západ

Komentáře jsou zakázány.