Rozhodnutí VV – Nová pravidla pro pořádání utkání

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 958 ze dne 30.9.2020 VV OFS Praha-západ rozhodl s platností od 5.10.2020 do odvolání takto:

V rámci soutěží řízených OFS Praha-západ:

  1. Soutěžní utkání ve všech věkových kategoriích probíhají nadále dle Rozpisu mistrovských soutěží a termínové listiny.
  2. Na všech utkáních je zakázána přítomnost diváků.
  3. Na organizaci utkání se smí podílet maximálně 130 osob včetně příslušníků družstev a rozhodčích.
  4. Při organizaci utkání se důrazně doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření.

Tímto rozhodnutím se s platností od 5.10.2020 ruší rozhodnutí VV OFS Praha-západ č. VV-1/20-21 ze dne 24.9.2020.

V Praze dne 2.10.2020

Robert Ploch v.r.                                                                                                                                            předseda OFS Praha-západ

 

 

Komentáře jsou zakázány.