Přerušení soutěží

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020, kterým změnila své usnesení ze dne 30.9.2020 fakticky ještě před tím, než začalo reálně platit, a na základě s tím souvisejícího rozhodnutí VV FAČR o přerušení soutěží, jsme nuceni oznámit, že veškerá soutěžní utkání počínaje dnem 12.10.2020 se odkládají. O dalším pokračování soutěží bude rozhodnuto až bude opět povoleno v soutěžních utkáních pokračovat.

OFS Praha-západ v tuto chvíli nemá žádné bližší informace.

Rozhodnuti přerušení soutezniho rocniku

Komentáře jsou zakázány.