Komise rozhodčích

Předseda komise: Navrátilová Pavla
Telefon: 736 740 667
E-mail: pavla.navratilova87@gmail.com
Členové komise: David Cichra, Filip Hes, Václav Holý, Tomáš Šustr